Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens:

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens die u ons verstrekt om:

·        Contact met u te onderhouden.

·        Te kunnen communiceren over lopende zaken.

·        Offertes te maken.

·        Als u kant bij ons wordt facturen te maken.

·        Als u leverancier bij ons wordt inkooporders te maken.

Uw bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Echter in dat geval kan het zijn dat wij geen werkzaamheden voor uw kunnen uitvoeren.

Bewaar periode persoonsgegevens:

Als u geen klant of leverancier bij ons bent dan zullen binnen 1 jaar na het laatste contact uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Als u klant of leverancier bij ons bent dan worden uw gegevens 7 boekjaren bij ons bewaard in verband met de bewaarplicht van de belastingdienst. Daarna zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Doorgifte aan derden:

Backups van onze administratie en overige project documenten worden bewaard op Microsoft Onedrive (office 365). Verder worden email, contacten en project documenten opgeslagen op Microsoft office 365 servers.

Uw rechten:

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ons te verzoeken deze te corrigeren.

Uw heeft tevens het recht de gegevens te laten wissen voor zover dit niet in strijd is met wetgeving die dit verhinderd (bewaarplicht belasting).

Contact:

Om u rechten te kunnen uitoefenen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ad van den Bemt

Hobokenstraat 263

4826ED Breda

+31 6 50555053